PEFC is het programma voor erkenning van boscertificaties.

PEFC is het 'Programma voor erkenning van boscertificaties' (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) en werd opgericht in 1999 op initiatief van boseigenaars uit verschillende Europese landen. Ondertussen is PEFC uitgegroeid tot 's werelds grootste boscertificatiesysteem in termen van oppervlakte.

Het is met grote trots en vastberadenheid dat we bij Hanssens Hout onze betrokkenheid aankondigen om de Chain of Custody (COC) volgens de PEFC-standaard te implementeren en te handhaven. We geloven sterk in het belang van duurzaamheid en verantwoord bosbeheer, en deze toewijding weerspiegelt onze inzet om een positieve impact te hebben op het milieu en de samenleving.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) vertegenwoordigt voor ons een essentiële norm voor het waarborgen van duurzaamheid in onze toeleveringsketen. Door de COC-certificering te omarmen, verbinden we ons ertoe om de herkomst van ons hout nauwlettend te volgen, te certificeren en te waarborgen dat het afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Dit proces stelt ons in staat om te verzekeren dat ons hout voldoet aan de hoogste milieu-, sociale en ethische normen.

Het implementeren van de PEFC Chain of Custody-standaard vereist een grondige toewijding op alle niveaus van onze organisatie. We hebben ons team opgeleid en geïnformeerd om ervoor te zorgen dat alle processen voldoen aan de strikte eisen van PEFC. Dit omvat nauwkeurige documentatie, traceerbaarheid van houtstromen en continue verbetering van onze praktijken.

Door ons te conformeren aan deze standaard, dragen we bij aan het behoud van bossen wereldwijd en bieden we onze klanten de garantie dat onze producten afkomstig zijn van duurzame bronnen. We zien dit niet alleen als een verantwoordelijkheid, maar ook als een kans om bij te dragen aan een gezondere planeet voor toekomstige generaties.

Onze inzet voor de implementatie en handhaving van de PEFC Chain of Custody-standaard weerspiegelt onze toewijding aan duurzaamheid en verantwoordelijkheid. We kijken ernaar uit om deze reis voort te zetten, wetende dat elke stap die we zetten, een verschil maakt.

Hoe werkt PEFC?

In het bos zelf:

PEFC vaardigt regels uit, waarvan de strikte naleving in het bos wordt gecontroleerd door onafhankelijke auditeurs. Deze criteria streven naar een evenwicht tussen de drie functies van het bos(sociaal, ecologisch en economisch). Daarvoor is er een nauwe samenwerking met de verenigingen voor natuurbehoud, de wetenschappelijke wereld, de industrie, de consumenten en de overheid.

Van bos tot consument:

Elke onderneming die PEFC-gelabelde producten wenst te verkopen,zorgt voor een controleketen waarmee de herkomst van het duurzaam hout kan worden getraceerd. Elk jaar controleert een onafhankelijk certificatie organisme of de onderneming voldoet aan de vereisten van de controleketen (Chain of Custody).

We zijn reeds PEFC gecertificeerd sinds 13 februari 2013