FSC®, het keurmerk voor verantwoord bosbeheer.

FSC® certificering moet de garantie geven dat producten afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen. Bossen die beheerd worden volgens strenge vereisten worden op onafhankelijke wijze gecontroleerd, waarna de producten die hieruit voortvloeien via controles traceerbaar zijn tot bij de eindklant.

Houthandel Hanssens wil bijdragen tot een verantwoord bosbeheer en op die manier de verkoop van hout naar de toekomst garanderen.

FSC®-gelabeld hout en platen kunnen verkregen worden met het FSC®-label op aanvraag.

Voor meer details zie ook: www.fsc.org.